Αδεια ρυμούλκησης τρέϊλερ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Θέλετε να βγάλετε άδεια ρυμούλκησης για την μπαγκαζιέρα ή το τρέιλερ. Αναλαμβάνουμε την έκδοση της άδειας ρυμούλκησης γρήγορα, εύκολα και εγγυημένα μόνο με την Group3.   

Ενέργειες και δικαιολογητικά για την Άδεια ρυμούλκησης (3 διαφορετικές διαδικασίες) :

 • ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ:
 1. Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Χορήγησης Σημειώματος Ρυμούλκησης (ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ) και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ.
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας ταυτότητας
 3. Έγκριση Τύπου του ρυμουλκούμενου οχήματος
 4. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του ρυμουλκούμενου οχήματος.
 5. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 6. Αποδεικτικό αγοράς της μπαγκαζιέρας, του τρέιλερ ή του τροχόσπιτου
 7. Τυπώστε την εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ , συμπληρώστε τα στοιχεία σας και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής
 • ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΙΔΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ)
 1. Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Χορήγησης Σημειώματος Ρυμούλκησης (ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ) και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ.
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας ταυτότητας
 3. Έγκριση Τύπου του ρυμουλκούμενου οχήματος
 4. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του ρυμουλκούμενου οχήματος.
 5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά 3 & 4, τότε ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση (Ν1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων << στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου>>
 6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΝΕΟΥ αυτοκινήτου
 7. Προηγούμενο σημείωμα ρυμούλκησης
 8. Τυπώστε την εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ , συμπληρώστε τα στοιχεία σας και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής
 • ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ)
 1. Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Χορήγησης Σημειώματος Ρυμούλκησης (ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ) και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ.
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας ταυτότητας
 3. Έγκριση Τύπου του ρυμουλκούμενου οχήματος
 4. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του ρυμουλκούμενου οχήματος.
 5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά 3 & 4, τότε ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση (Ν1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων << στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου>>
 6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του δεύτερου αυτοκινήτου
 7. Φωτοαντίγραφο υπάρχοντος σημειώματος ρυμούλκησης
 8. Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) του κατόχου του ρυμουλκούμενου στην οποία θα αναγράφει: «παραχωρώ την χρήση του με αρ. πλαισίου ……………………………………… τρέιλερ, μπαγκαζιέρας, ή τροχοσκηνής ιδιοκτησίας μου στον ……………………………………………………. (ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου) κάτοχο του υπ΄ αριθμ. ……………………………. Αυτοκινήτου
 9. Τυπώστε την εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ , συμπληρώστε τα στοιχεία σας και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής

Παράβολα και κόστη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 1. Παράβολο 3€ από το taxisnet
 2. Κόστος Διεκπεραίωσης από 55€ συν ΦΠΑ!
 3. Κόστος Βεβαίωσης Μηχανολόγου 50€ (σε περίπτωση που χρειαστεί)
Διαβάστηκε 10272 φορές