Διεκπεραιώσεις ΚΤΕΟ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να περάσει από Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) το όχημα σας ή την έκδοση της Κάρτας Έλεγχου Καυσαερίων. Παραλαμβάνουμε και Παραδίδουμε το όχημα στον χώρο σας χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση μετά από επικοινωνία που θα έχετε με την εταιρεία μας. Αναλαμβάνουμε εκτός τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ και…