Διεκπεραιώσεις Επιβατικά

Δήλωση κλοπής οχήματος.   Ενέργειες και Δικαιολογητικά:   Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Κλοπής    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής (πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή Διαβατήριο και Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη (πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης)   Την βεβαίωση κλοπής που θα παραλάβετε από την Αστυνομική Αρχή.   Τυπώστε την εξουσιοδότηση…
Άρση ακινησίας   Ενέργειες και δικαιολογητικά :   Φωτοαντίγραφο: Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και Άδεια παραμονής (πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης) ή Διαβατήριο και κάρτα Ευρωπαίου πολίτη (πολίτες Ευρωπαϊκής ένωσης).   Βεβαίωση ακινησίας οχήματος (σας έχει δοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ όταν κατατέθηκαν οι πινακίδες).   Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. (από την 1/1/2014 βρίσκεται σε…
Άρση παρακράτησης κυριότητας   Ενέργειες και δικαιολογητικά :   Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Άρσης Παρακράτησης Κυριότητας.   Φωτοαντίγραφο: Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και Άδεια παραμονής (πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης) ή Διαβατήριο και κάρτα Ευρωπαίου πολίτη (πολίτες Ευρωπαϊκής ένωσης).   Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.   Υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης κυριότητας θεωρημένη…
Αλλαγή καυσίμου και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας οχήματος λόγω εγκατάστασης ή απεγκατάστασης του συστήματος LPG ή CNG.     Ενέργειες και δικαιολογητικά:   Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Αντικατάστασης Άδειας Κυκλοφορίας.   Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας οχήματος. Φωτοαντίγραφο:  Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής (πολίτες έκτος Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή Διαβατήριο…
Επανέκδοση άδειας κυκλοφορίας  λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής   Ενέργειες και δικαιολογητικά:   Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Αντικατάστασης Άδειας Κυκλοφορίας.   Φωτοαντίγραφο: Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής (πολίτες εκτός Ευρωπαικής Ένωσης) ή Διαβατήριο και κάρτα Ευρωπαίου πολίτη (πολίτες Ευρωπαικής Ένωσης).     Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (αν…
Αλλαγή χρώματος οχήματος   Ενέργειες και δικαιολογητικά:   Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Αλλαγής Χρώματος          (Σε περίπτωση εταιρείας Ο.Ε. & Ε.Ε. χρειάζεται Καταστατικό και για Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε. πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.)        ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ( ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ…
Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας και πινακίδας τρέιλερ   Ενέργειες και δικαιολογητικά:   Α)ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ 17ΨΗΦΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ): Φωτοαντίγραφο: Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής (πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή Διαβατήριο και Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη (πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) Άδεια ρυμούλησησς μηχανολόγου Φωτοαντίγραφο…
 Επανέκδοση πινακίδων λόγω φθοράς, απώλειας, κλοπής ή καταστροφής από ΔΟΥ    Ενέργειες και δικαιολογητικά: Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Αντικατάστασης Πινακίδων.   Φωτοαντίγραφο Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο και Άδεια παραμονής (πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή Διαβατήριο και κάρτα Ευρωπαίου πολίτη (πολίτες Ευρωπαικής Ένωσης).   Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.  …
  Αλλαγή επωνυμίας με ίδιο ΑΦΜ.     Ενέργειες & Δικαιολογητικά :   Ο νόμιμος εκπρόσωπος τυπώνει τηνΑίτηση Αλλαγής Επωνυμίας Αυτοκινήτου ή Μοτο και συμπληρώνει τα στοιχεία της νέας επωνυμίας της επιχείρησης ή της εταιρίας και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.   Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος πρωτότυπη       Σε περίπτωση…
  Οριστική Διαγραφή ΙΧ & Μοτοσυκλέτας για ΕΞΑΓΩΓΗ   Ενέργειες και Δικαιολογητικά :    Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Οριστικής Διαγραφής Λόγω Εξαγωγής .       Σε περίπτωση που ο κάτοχος είναι εταιρία συμπληρώνεται τα στοιχεία της εταιρίας, τον αριθμό κυκλοφορίας και την χώρα ταξινόμησης και         …
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ BHMA 1     Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου αθεώρητο* Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος Βεβαίωση της εφορίας ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν (αποδοχή κληρονομιάς). Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, καθώς και το ποσοστό…
Θέλετε να μεταβιβάσετε το αυτοκίνητό σας ή μοτοσυκλέτα σας χωρίς κόπο για εσάς και τον αγοραστή? Αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη διαδικασία μεταβίβασης του οχήματος γρήγορα, εύκολα, εγγυημένα και αυθημερόν μόνο με την Group3.    Ο αγοραστής εκτυπώνει και συμπληρώνει την Αίτηση Μεταβίβασης Οχήματος (ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ) και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο…
Θέλετε να καταθέσετε στην εφορία τις πινακίδες του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας σας, έτσι ώστε το όχημα να παραμείνει σε προσωρινή ακινησία, αναλαμβάνουμε και αυτήν την υπηρεσία για εσάς. Ενέργειες και δικαιολογητικά για την προσωρινή κατάθεση πινακίδων                   Τυπώστε και συμπληρώστε σε…